16 №-li Torpaq, tikili və avadanlıqlar üzrə Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartına uyğun olaraq maliyyə əməliyyatlarının mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair bəzi məsələlər

Sadıqcan