Dua yeni

Dua

I

Allah bizə yardım etsin

Pis niyyətlər ötüb getsin

Əməllə ölçülür insan

Hər gün, hər dəqiqə, hər an.

II

Allah zalımları qırsın

Düşmən öz qınına girsin

Dostlar elimizə gəlsin

Şər alışsın, xeyir gülsün

 

Vışka qazetində 2011-ci ilin 18 mart ayında dərc olunub.

 

Scroll to Top