Büdcə Təşkilatkarı üçün 16 №-li Milli Mühasibat Uçotu Standartına uyğun olaraq DAŞINMAZ ƏMLAKA İNVESTİSİYALARIN UÇOTU

Sadıqcan