BÜDCƏ TƏŞKİLATKARI ÜÇÜN 17 №-LI MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTINA UYĞUN OLARAQ TORPAQ, TIKILI VƏ AVADANLIQLARIN UÇOTU

Sadıqcan