Büdcə Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartları üzrə hesablar planının tərtib olunmasının konseptual əsasları və həmin hesablar planının uyğun olaraq mühasibat uçotunun aparılmas

Sadıqcan