Hökumət subsidiyaları və dövlət yardımı haqqıda məlumatın alınması üzrə Kommersiya Təşkilatları üçün 17 №-li Milli Mühasibat Uçotu Standartına uyğun olaraq maliyyə əməliyyatlarının mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair bəzi məsələlər

Sadıqcan