Kommersiya Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına uyğun olaraq qeyri-maddi aktivilərin hərəkətinə dair maliyyə əməliyyatlarının əks etdirilməsi üzrə bəzi məsələlər

Sadıqcan