Kommersiya Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına uyğun olaraq torpaq, tikili və avadanlıqların mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair bəzi məsələlər

Sadıqcan