Mühasibat uçotu standartlarının tətbiqi və yayılması ilə bağlı qarşıda duran məsələlənin həlli problemləri

Sadıqcan