Pul Vəsai̇tləri̇nin Hərəkəti̇ Haqqında Hesabat Üzrə Kommersi̇ya Təşki̇latlari Üçün Mi̇lli̇ Mühasi̇bat Uçotu Standartının Tətbi̇qi̇ İlə Bağlı Bəzi̇ Nəzəri̇ Aspektlər

Sadıqcan