Siyasi partiyalarda Mühasibat uçotunun aparılması və maliyyə hesabatlarının tərtibi

Sadıqcan