Sənin gözlərinə baxmaq istərəm

Sənin gözlərinə baxmaq istərəm.

1.

Sənin gözlərinə baxmaq istərəm.

Sözlərinə qulaq asmaq istərəm.

Şam kimi yanaraq eşgin yolunda

Sevgi dəryasında batmaq istərəm.

2.

Sənin gözlərinə baxmaq istərəm.

Yumşaq əllərində yatmaq istərəm.

Yuxumu qataraq biri-birinə

Səni gerçəkdə bil tapmaq istərəm.

3.

Sənin gözlərinə baxmaq istərəm.

Həlim baxışında axmaq istərəm.

Həzin səsində də olan sevgiyə

Hər an, hər zaman bil çatmaq istərəm!

4.

Sənin gözlərinə baxmaq istərəm.

Eşqin zirvəsinə qalxmaq istərəm.

Allahdan arzum var, o dünyada mən

Sənin yanında bil olmaq istərəm!

Sənin gözlərinə baxmaq istərəm…

Vışka qazetində 09 dekabr 2016-c; il tarixdə dərc olunub

 

 

Scroll to Top