Sevindim ki, gerçəkdə, görmədim bu yuxumu

Sevindim ki, gerçəkdə, görmədim bu yuxumu

 

1.

Sənə mən məktub yazdım, yuxuda, Sən duymadın.

Allahdan ruzu aldın, gerçəkdə, Sən doymadın.

Sənə gəlbimi verdim, qədrini Sən bilmədin.

Acı, ümidsiz güldüm, göz yaşımı silmədin…

2.

Sənə dualar etdim, savabımı görmədim.

Sənə olan eşqimi məhəbbətlə hörmətim.

Dağdan arana endim, fərqimiz də olmadı.

Sevgidən artıq  indi, bir əsarət qalmadı!

3.

Səni mən mələk sandım, gecə-gündüz yatmadım.

Yer üzündə axtardım, göylərdə mən tapmadım.

Allaha bərk sığındım, tapşırdım mən ruhumu.

Sevindim ki, gerçəkdə, görmədim bu yuxumu!

 

Vışka qazetində 2015-ci ilin 13 noyabr ayında dərc olunub.

 

Scroll to Top