a Dədə yeri

Dədə yeri

Şeytan Xaqandı, Tülkü bəy,
Haqqı imkandı, sayma, əy.
Qurda tapşır məmləkəti
Yesin, parçalasın qəti.
Xalq adından qırsın xalqı,
El obadan yığsın haqqı,
Düşmən də gələndə bəri
Pay verilsin dədə yeri.

Scroll to Top