Əlvida

Bu mənim axır ilim
Son yağışım, son selim,
Qismətim çox çəkmədi
Əlvida, doğma elim.
Əlvida, Ana yurdum,
Oğuz yurdum, boz qurdum,
Əlvida, gözəl yarım,
Son payızım, baharım.
Əlvida, qohum-qardaş,
Taleyim olmuşdur daş,
Əlvida, mənim oğlum,
Haqladı məni ölüm.
Tənhalıq hökmün kəsdi,
Yad yellər yaman əsdi,
Torpaq bağrına basdı,
Ömrümü Sizə yazdı.