a Necəsən

Necəsən

Salam, mənim andım
Tək, vüqarlı bəndim
Coşub, daşan sevgim
Ey tükənməz zövgüm
Necəsən?
Salam, mənim əhdim
Ən uğurlu bəxtim
Mənim dəli könlüm
Son baharım, gülüm
Necəsən?
Salam, mənim ruhum
Ay işıqlı yuxum
Şirin, şəkər ahım
Bu eşgimin Şahı
Necəsən?
Necəsən?

Scroll to Top