Bəlkə

Bəlkə

Bəlkə də, taleyin fərmanı belədir
Geçikmiş məhəbbət bir bəla, tələdir
İnsanı azdırar da, düz yoldan qoyar
Vaxtında yığılmayan məhsul xar olar.
Bəlkə də, sonuncudur bu ağır böhran
Mərdlərin qisməti də olmasın böhtan
Nadana, heç düşməsin onların işi
Hər papaq gəzdirən də sayılmır kişi.

Scroll to Top