Bilərəm yeni

 

Bilərəm

I

Ürəyim darıxır, dözə bilmirəm

Ağlımı itirib, gəzə bilmirəm

Yolumu kəsibdir gəm dəryalarım

Dərdimdən can verib, üzə bilmirəm

II

Gücümü toplayıb, dura bilərəm

Poladdan zənciri qıra bilərəm

Göylərdən dilədim yar sevgisini

Dedilər, yurdunda görə bilərəm.

 

Vışka qazetində 2011-ci ilin 18 mart ayında dərc olunub.

 

Scroll to Top