Cəza

Cəza (Töhmət)

Sənədləri saydım, saydım

Hədəfləri əydim, əydim

“Cəzan Vardır-gözün aydın”

Fanidir bu dünya Fani…

 

Vışka qazetində 2011-ci ilin 18 mart ayında dərc olunub.

 

Scroll to Top