Bil

Bil

Bil, hər bir anın öz vaxtı var
Hər zalımın da, öz taxtı var
Tanrımınzın hüzurunda da
Hər məzlumun da, öz bəxti var.
Hər zəhmətin öz uğuru var
Hər söhbətin öz axarı var
Hər yaranmış vədin, möhlətin
Bil, öz sonu, öz axırı var.

Scroll to Top