Görünür ki,bu

Görünür ki, bu

1

Görünür ki, bu görüş eşqlə dolmadı.

Sevgimə yetişmək qismət olmadı.

Bir xiffət elədim, nəfsim doymadı.

Bir niyyət dilədim ismət qoymadı.

2

Görünür ki, bu hisslər hələ ölməyib.

Bağlanmış telləri həsrət bölməyib.

Yaddaşda gizlənib bir yuxu kimi.

Yolumu gözləyir bir ahu kimi.

3

Görünür ki, bu sevgi hələ sönməyib.

Arzular yolundan  geri dönməyib.

Uzaqdan görünür uca dağ kimi.

Qəlblərə nur saçır bir mayak kimi.

Görünür ki, bu…

Vışka qazetində 2015-ci ilin 21-30 aprel ayında dərc olunub.

 

Scroll to Top