a Olarmı

Olarmı

Dinsiz iman olmaz
Simsiz kaman olmaz
Dərdsiz insan olmaz
Qansız inqlab olarmı?
Düzsüz aran olmaz
Qarsız boran olmaz
Şərsiz yalan olmaz
Yurdsuz Vətən olarmı?
Üzsüz astar olmaz
Qışsız bahar olmaz
Malsız bazar olmaz
Dilsiz millət olarmı?
Haqsız inam olmaz
Xalqsız imam olmaz
Elsiz ilham olmaz
Şəksiz güman olarmı?
Araz abad olmaz
Oğuz azad olmaz
Təbriz hesab olmaz
Başsız bədən olarmı?

Scroll to Top