Sənə mən dost dedim

Sənə mən dost dedim

1

Sənə mən dost dedim

Sənsə mənə yarım.

Bu hissi poz dedim

Mənim  ixtiyarım.

2

Eşqdə də vardır şər.

Bil, qadağa, haram

Qanı edər zəhər

Canı iblisə ram

3

Sənə mən dost dedim.

Biz dost kimi qalaq.

Bu eşgi poz dedim,

Gəl taxirə salaq.

 

Vışka qazetində 2015-ci ilin 21-30 aprel ayında dərc olunub.

 

 

Scroll to Top