Ana

 

Ana

 

Ucadır hər şeydən oğlum

Məzlum bir Anannın andı.

Cənnət qapısında onun

Həkk olunmuşdur pak adı.

 

Analara səcdə edən

Olmaz kafir və ya nadan

Anadır hər şərtə gedən

Öz canını verən qurban.

 

Ananı saymayan övlad

Mühüm qadağanı pozur.

Hər görülən işi bərbad

Xeyri şərə iti yozur.

 

Ananı tutmayan oğul

Onu vara görə atar.

Nəfsə tabe olan bir qul

O dünyada cəfa tapar.

 

 

Vışka qazetində 2015-ci ilin 30 yanvar ayında dərc olunub.

 

Scroll to Top