a Ot kökü üstə bitər

Ot kökü üstə bitər

Ot kökü üstə bitər,
Sənədlər itər, itər
Düşmənim güclüdür çox
Torpağı didər, didər.
Ot kökü üstə bitər,
Oğuz ölümə gedər
Düşmənin arxası var
Özündən betər, betər.
Ot kökü üstə bitər
Düşmənim hücum edər
Bir evim qalıb mənim
Bir canın yetər, yetər.
Ot kökü üstə bitər…

Scroll to Top