Bu dərd məni yaman üzdü

Bu dərd məni yaman üzdü

 

 

Bu dərd məni yaman üzdü

Qansız yağı ordu düzdü

Şeytan nəfsiylə yandırdı

Süzgərlərdən süzdü, süzdü.

 

Bu dərd məni yaman üzdü

El obada gəzdi, gəzdi

Şikəstəm, dilənçiyəm mən

Yağı iblis asdı, kəsdi.

 

Bu dərd məni yaman üzdü

Yağı qələbələr çaldı

Allah da götürdü bunu

Ev-eşiyim kimə qaldı?

 

Bu dərd məni yaman üzdü

Qardaş qanı axtı, axtı

Sönərmi mənim ulduzum?

Dönərmi Xalqımın bəxti?

 

Bu dərd məni yaman üzdü…

 

Спецвыпуск «Вышки»

 

Баку 1999 г

 

Scroll to Top