Allah Kərimdir

1.
Ömür qısadır.
Dünya fanidir.
Dövlət, cəza da
Bil ki, anidir.

2.
Taleh qismətdir.
Əməl bəllidir.
Ürək də şərtdir.
Allah Alidir.

3.
Millət Xalqımdır.
Vətən canımdır.
Torpaq bir haqqdır,
Şəhid – qanıdır.

4.
Elim qaçaqdır.
Böhtan acıdır.
Qacar da Şahdır,
Şuşam Tacımdır.

5.
Bu dərd bir sirrdir.
Savaş bizimdir.
Allah da Birdir!
Allah Kərimdir!

Allah Kərimdir…

Vışka qazetində 01 mart 2019-cu il tarixdə dərc olunub