Allahu Əkbər! Zəfər Haqdadır!

Allahu Əkbər! Zəfər Haqdadır!

 

1

Qanım qaradır, səndən küsmədim.
Dostlarımdan əlimi üzmədim.
Fəqət, yad edib, Qohumları mən
Tanrımdan ümidimi kəsmədim.

2

Rəngim sarıdır, səni görmədim.
Saçlarını da gecə hörmədim.
Uzağdan hey, gəmgin baxdım sənə.
Salam verdim, yanına girmədim.

3.

Könlüm o Qalada, o Bağdadır.
Düşmən yatağda, yarım otağdadır
Oğuzam! Dözmür ürəym Rəhbər!
Allahu Əkbər! Zəfər Haqdadır!
Allahu Əkbər! Zəfər Haqdadır!

«Вышка» qəzetində 01 mart 2019 – cu ildə dərc olunub

Scroll to Top