Azərbaycan dünyası

 

 

Erməni padşahlarının sarayları haradadır? Cavabı olmayan sual.

Türk dilləri necə səslənir?

Böyük və məşhur insanların hətta ermənilərin belə özləri haqqında açıq fikirləri.

Məhəmməd Əmin Rəsulzadə – 28 may çıxışı

Azərbaycanlılar kimdir?

Azərbaycan Türklərinin dövlətçilik tarixi

Məhəmməd Əmin Rəsulzadə’nin millətə müraciəti

Pişəvərinin “Azərbaycan Türkçəsi” Haqında 1945 ci il Təbrizdə nitqi

Şahsevənlər / İranın köçəri haqqında sənədli film

Xorasan türklərinin dilində türk tarixi sənədli filmi

Ermənistanın və Azərbaycanın qadağan olunmuş tarixi

Xorasan türklərinin dilində türk tarixi sənədli filmi

 

Scroll to Top