Döyüşə Oğullar Haydı!

 

Döyüşə Oğullar Haydı!

Ən yaxşı arxa bil, puldur.
Əşyalar içində – quldur.
Ən yaxşı qismət də ardır.
Nemətlər içində – bardır.
Ən yaxşı mövsüm də yazdır.
Alətlər içində sazdır.
Ən gözəl bayram Növruzdur.
Xalqın mənşəyi – Oğuzdur!
Ən ülvi məhəbbət pakdır.
Ən Uca AllahımTəkdir.
El dərdi ən ağır yükdür.
Onun Haqqı da Böyükdür.
Allahdan verilən paydı.
Döyüşə Oğullar Haydı!
Döyüşə Oğullar Haydı!

Vışka qazetinin 2017-ci ilin 17-30 mart buraxılışında dərc olunub.

Scroll to Top