İnnən belə, belə olacaq

 

İnnən belə, belə olacaq

1.
İnnən belə, belə olacaq
Mənim qadamı kim alacaq?
Xoş günündə sənsizəm mən…
Xoş gülüşün kimə qalacaq?

2.
İnnən belə, belə olacaq
Acı səbrin daşıb, dolacaq.
Bizə baxan, xain dostlardan
Kim oynayıb, kim əl çalacaq?

3.
İnnən belə, belə olacaq.
Keçmiş bizi yada salacaq.
Sənə olan sonsuz bu sevgim
Bir gün tamam sönüb, solacaq.

4.
İnnən belə, belə olacaq.
Başqa sevgi bizə gələcək.
Başqa gizli, qara günahlar
Əzab verib, bizə güləcək…

Tanrım,innən belə olacaq?

Vışka qazetinin 2017-ci ilin 21-27 iyul buraxılışında dərc olunub.

Scroll to Top