İstədiyim kimi sevirəm!

1
Istədiyin kimi sevirəm
Bu hiss məni boğur indi
Mələyəm, göylərdə süzürəm
Bəri bax, gör yerə endim.

2
Istədiyin kimi sevirəm
Artıq bil, məndə dəyişdim
Sevdiyini görüb sezirəm
Qəm sularından çox içdim

3
Istədiyin kimi sevirəm
Sındı bil, qolum-qanadım
Səninlə sevgimi silirəm
Qalmadı bir sənə andım

4
Istədiyim kimi sevirəm!
Buna demək olmaz sevgi
Tanrı payıdır Bu – bilirəm
Hər kəsə düşməyən vergi!

Istədiyim kimi sevirəm!

Vışka qazetində 2016-cı ilin 07 oktyabr ayında dərc olunub.